• Out of stock

  Asszertív kommunikáció

  28 500 Ft + ÁFA /fő
  Az Asszertív kommunikáció tréninget azok számára ajánljuk, akik a kommunikáció és együttműködés terén időnként az alábbi problémákkal szembesülnek:
  • Nem sikerül keresztülvinniük az akaratukat másokkal szemben.
  • Sokszor úgy gondolják, hogy nem érdemes vitába szállniuk másokkal.
  • Nem értik, hogy a többiek miért fordulnak el tőlük.
  • Úgy érzik, hogy mások sokszor kihasználják.
  • Nem akarnak nyíltan fellépni a másikkal szemben, de azért megpróbálják finoman értésére adni az illetőnek a véleményüket.
  • Talán nincs kellő önbizalmuk, stb.
  A képzés célja az asszertív viselkedés jellemzőinek megismerése és alkalmazása a jobb emberi kapcsolatok és a nagyobb üzleti siker elérése érdekében.
 • Out of stock
  A tréninget az ellátási láncok tervezésében és működtetésében érintett vezetőknek és szakembereknek, azaz supply chain menedzsereknek, logisztikusoknak ajánljuk. A megszerzett tanulságok jól hasznosíthatók a szervezeteken belüli munka során is, ahol az összrendszer és részrendszerek optimalizálásának problémája felmerül. A képzés célja, hogy felkészítse a résztvevőket az ellátási láncok működésében felmerülő lehetséges problémák felismerésére és azok okainak megszüntetésére a megfelelő döntéseken keresztül.
 • Out of stock
  "Az új ISO 9001:2015 szabvány alkalmazásának etikai problémái" képzést elsősorban olyan, a termelésben, illetve a szolgáltatásban dolgozó vezetőknek és minden minőségügy iránt érdeklődőnek ajánljuk, akiket az alábbi kérdések egyike-másika (vagy mindegyike) foglalkoztatja:
  • Érdemes foglalkozni a minőségmenedzsment etikai kérdéseivel?
  • Milyen etikai kérdéseket tartalmaz az új ISO 9001:2015 minőségirányítási szabvány?
  • A tulajdonosok hogyan szólnak bele a szervezet életébe?
  • Elég-e az, hogy a vevőink elégedettek legyenek?
  • Emberközpontú szervezet vagyunk-e? Akarjuk-e biztosítani a dolgozói elégedettséget, és ha igen, akkor hogyan?
  • Hogyan tudjuk a szabvány alkalmazása révén biztosítani azt, hogy a vezetők hatékonyabban vezessenek?
  • Mit tudunk tenni a csalások elkerüléséért?Kialakítható-e jó munkahelyi légkör a rivalizálás helyett?
  A képzés célja a résztvevők minőségszemléletének és etikai hozzáállásnak a fejlesztése, a szabvány megismertetése és az alkalmazásához szükséges készségek kialakítása, és mindezek által az adott szervezet teljesítményének a növelése.
 • Out of stock
  A "Big Data, avagy a sikert növelő üzleti információk hatékony kinyerése" című képzést elsősorban olyan vezetők és marketinggel foglalkozó szakemberek számára ajánljuk, akik időnként az alábbi problémák egyikével-másikával (vagy mindegyikével) küzdenek:
  • Úgy érzik, hogy nem tudják kellően felmérni az ügyfelek igényeit, és ezért termékeik/szolgáltatásaik nem elég sikeresek a piacon.
  • Későn jutnak el a vevők véleményéhez.
  • Nem tudnak minden, a vállalatuk/vállalkozásuk sikeréhez szükséges információt beszerezni.
  • Nem tudják, hogy milyen információforrások léteznek, illetve hogy hol találják meg a szükséges információkat.
  • Nem kellően jártasak az internetes adatok kezelésében.
  A képzés célja a résztvevők jártasságának növelése az üzleti információk hatékony kinyerése terén, ezzel elősegítve cégük piaci sikerét.
 • Out of stock

  Csoportvezetői hatékonyság

  49 500 Ft + ÁFA /fő
  A "Csoportvezetői hatékonyság" című képzést elsősorban olyan, a termelésben, de bármely más területen dolgozó csoportvezetők és művezetők számára is ajánljuk, akik időnként az alábbi problémák egyikével-másikával (vagy mindegyikével) szembesülnek:
  • Az általuk vezetett csoport eredménye időnként elmarad a vezetőség által elvárt szinttől.
  • Nem minden esetben találják meg a kellő hangot beosztott dolgozóikkal.
  • Nehézkesnek tűnik az információk átadása a csoportban.
  • Nem biztosak abban, hogy hogyan motiválják munkatársaikat, és hogyan adjanak inspiráló visszajelzést, stb.
  A képzés célja a résztvevők vezetői készségeinek fejlesztése és ezáltal az általuk vezetett csoport hatékonyságának növelése.
 • Out of stock
  Az "Érdemes-e belevágni, avagy technikák a projektek megvalósíthatóságának felmérésére" című képzést elsősorban olyan szervezeti vezetőknek és munkatársaknak ajánljuk, akik vagy még nem dolgoztak projektekben, vagy már van ugyan tapasztalatuk, de időnként az alábbi problémák egyikével-másikával (vagy mindegyikével) küzdenek:
  • Nem mindig jut kellő idejük a projekt céljainak megfogalmazására, aminek eredményeképpen bizonytalanság alakul ki a csapatban.
  • Az érintettek köre nincs kellően definiálva és ezért nem tudnak mindenkit kellően megszólítani.
  • A projektkockázatok menedzselése terén nem mindig sikerül minden aspektust kellően átgondolniuk, és ezért néha nem várt helyzetekkel szembesülnek.
  A képzés célja a résztvevők azon készségeinek fejlesztése, amelyek révén fel tudják mérni egy-egy tervezett szervezeti projekt megvalósíthatóságának lehetőségeit, illetve kockázatait.
 • Out of stock

  Érzelmi intelligencia

  28 500 Ft + ÁFA /fő
  Ismeretes, hogy a vezetők IQ-ja általában 120 fölött van… De vajon elegendő-e egy magas IQ ahhoz, hogy sikeres vezetővé váljon valaki? Milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie? Az Érzelmi intelligencia tréninget elsősorban olyan kis-, közép és nagyvállalatok vezetőinek ajánljuk, akik:
  • Jobban/mélyebben megismernék az érzelmi intelligencia (EQ) lényegét, illetve hasznát a vállalkozásban.
  • Szeretnének hiteles (kutatási eredményekre és tapasztalatokra épített) információt kapni az EQ üzleti szerepéről.
  • Nem tudják az okát, vagy nem tudják kezelni a vállalaton belül felmerülő kommunikációs problémákat.
  A képzés célja, hogy megismertesse az érzelmi intelligencia lényegét és az EQ szerepét a szervezeti sikerek elérésében.
 • Out of stock
  Az Interkulturális kommunikáció tréninget elsősorban olyan, a nemzetközi üzleti élet területén tevékenykedő vezetők és munkatársak számára ajánljuk, akik alábbi problémákkal küzdenek:
  • Néha nem értik az eltérő kultúrákból érkező partnerek viselkedését és attól tartanak, hogy rosszul reagálnak helyzetekre.
  • Félnek az esetleges félreértésektől és az azokból adódó üzleti veszteségtől.
  • Nem szeretnének mások előtt járatlannak bizonyulni az idegen szokásokban.
  • Nem biztosak abban, hogy más kultúrákban miért kezelik az emberek másként az időt és a teret, miért szeretnek vagy nem szeretnek rögtön rátérni az üzletre, hogyan jelennek meg, mit várnak el a másiktól, stb.
  A képzés célja a résztvevők más kultúrákra vonatkozó ismereteinek bővítése, és a más kultúrákból jövő partnerekkel való kommunikációjának javítása a jobb emberi kapcsolatok és a nagyobb üzleti siker elérése érdekében.
 • Out of stock
  A "Hogyan alkalmazható az új ISO 9001:2015 szabvány a szolgáltatásokra?" képzést elsősorban olyan, a szolgáltatásban dolgozó vezetőknek és minőségügyi szakembereknek ajánljuk, akiket az alábbi kérdések egyike-másika (vagy mindegyike) foglalkoztatja:
  • Milyen értelemben sajátos „iparág” a szolgáltatás?
  • A szabványok alkalmazása terén van-e különbség a gyártási és a szolgáltatási folyamatok között?
  • Az új ISO 9001:2015 minőségirányítási szabvány mely pontjai nem értelmezhetők a szolgáltatásokra?
  • A szolgáltatást igénybe vevő ugyanolyan vevő, mint a gyártmány vevője?
  • A szolgáltatások esetén hogyan értelmezhető a „működés”?
  • Az ISO 9001:2015 szabvány előírásaihoz milyen kiegészítések szükségesek, hogy alkalmazható legyen a szolgáltatásokra?
  A képzés célja, hogy a résztvevők áttekintsék a szolgáltatások főbb sajátosságait és képesek legyenek az új ISO 9001:2015 szabvány alkalmazására a szolgáltatások esetén és ezáltal járuljanak hozzá az adott szervezet teljesítményének a növeléséhez.
 • A képzés célja a résztvevők vezetői készségeinek fejlesztése, és ezáltal az egész szervezet teljesítményének és a dolgozók elégedettségének növelése.
 • A képzés célja a résztvevők vezetői készségeinek fejlesztése a hatékony kommunikáció terén, és ezáltal az egész szervezet teljesítményének és a dolgozók elégedettségének növelése.
 • A képzés célja a résztvevők vezetői készségeinek fejlesztése, és ezáltal az egész szervezet teljesítményének és a dolgozók elégedettségének növelése.