Célcsoport és tipikus problémák: Az “Érdemes-e belevágni, avagy technikák a projektek megvalósíthatóságának felmérésére” című képzést elsősorban olyan szervezeti vezetőknek és munkatársaknak ajánljuk, akik vagy még nem dolgoztak projektekben, vagy már van ugyan tapasztalatuk, de időnként az alábbi problémák egyikével-másikával (vagy mindegyikével) küzdenek:

Nem mindig jut kellő idejük a projekt céljainak megfogalmazására, aminek eredményeképpen bizonytalanság alakul ki a csapatban.
Az érintettek köre nincs kellően definiálva és ezért nem tudnak mindenkit kellően megszólítani.
A projektkockázatok menedzselése terén nem mindig sikerül minden aspektust kellően átgondolniuk, és ezért néha nem várt helyzetekkel szembesülnek.
A képzés célja a résztvevők azon készségeinek fejlesztése, amelyek révén fel tudják mérni egy-egy tervezett szervezeti projekt megvalósíthatóságának lehetőségeit, illetve kockázatait.
Jelentkezzen most!

Tematika

Mitől hatékony egy projektmenedzser?
Projektcélok kitűzése és mérhetővé tétele
Stakeholder menedzsment (az érintettek meghatározása és kezelésük)
Kockázat menedzsment (kockázatok azonosítása, elemzése, intézkedések)
Esettanulmány
Módszertan, megközelítés:

Interaktív, a résztvevők bevonása, sok beszélgetésre, gyakorlásra és egymásnak adott visszajelzésre épülő módszer
A képzés nyelve: magyar vagy angol

Létszám: Csoportonként max. 16 fő

Időtartam: 1 nap (9.00h-17.00h)

Helyszín: a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának első emeleti könyvtárterme (az ettől eltérő helyszínről külön értesítjük a jelentkezőket)

Mire lesz képes az, aki elvégzi a képzést?
A képzés eredményeképpen a résztvevők képesek lesznek:

Projektcélokat mérhető módon, strukturálva kitűzni
A projekt érintettjeit azonosítani és felkészülni kezelésükre
Projektkockázatokat vizsgálni és intézkedési tervet készíteni
A csapat hatékonyságát jelentősen növelni.

A képzés vezetője Dr. Csepregi Anikó, menedzsment tréner
Csepregi AnikóAnikó küldetésének érzi, hogy szaktudását és tapasztalatait felhasználva segítse a magyarországi szakembereket munkájuk sikerességének fokozásában.
Anikó felsőfokú tanulmányai előtt 5 évet angol nyelvterületen élt. Alapszakos diplomáját a BGF PSzFK-án, a mester szakos diplomáját pedig a PE GTK-án szerezte. Tanulmányai mellett több évet egy KKV-nál is dolgozott. Doktori dolgozatában a vállalatoknál dolgozó szakemberek tudás és kompetencia menedzselését (megosztását) vizsgálta. A Pannon Egyetemen való oktatás mellett, tagja az ’International Association for Knowledge Management’ nemzetközi egyesületnek, valamint a ’Project Management in the XXI. Century’ nemzetközi kutatásnak. 2006. óta tart felnőttek számára magyarul és angolul előadásokat, szemináriumokat/gyakorlatokat és tréningeket, amelyeken KKV-k mellett multinacionális vállalatok munkatársai is részt vesznek.

Részvételi díj: 49.500 Ft + ÁFA/fő